Ladelund elevforening 18/19

ikke kun en skole for nuværende og kommende elever

Ladelund er ikke kun en skole for nuværende og kommende elever – men byder også på mange gensyn for tidligere elever. Her beretter elevforeningens formand, Anni Amstrup Skov:

Et år på Ladelund Efterskole giver venner for livet, oplevelser ud over det sædvanlige og ikke mindst gode minder. Når eleverne forlader skolen den sidste dag, betyder det dog ikke, at disse oplevelser og minder er nået til vejs ende. Gennem Ladelund elevforening etableres der arrangementer der sikrer, at eleverne har en god undskyldning for at vende tilbage og skabe flere minder. Elevforeningen består af 10 gamle elever, der brænder for at muliggøre kontakten mellem gamle elever og skolen.

Nogle af de arrangementer der bl.a. finder sted på Ladelund, er gensynsweekenden. Denne weekend bringer de gamle elever tilbage til efterskolelivet og giver mulighed for at overnatte på skolen; lige som dengang de gik på skolen. Dette er et døgn fuld af aktivitet og de deltagende har rig mulighed for indflydelse. Sidste år var der bl.a. gymnastikserier fra årgangene, høvdingebold, spil i hallen og meget mere. Derudover er der tradition for, at der kæmpes om årspokalen, hvorpå den vindende årgangs årstal indgraveres til evigt minde. Sidste år var det årgang 17/18 der løb med sejren; hvem vinder næste år?

Traditioner og nye tiltag

På Ladelund har der også været tradition for LE-cup, hvor der dystes i indendørs fodbold. Dette er en dag fuld af liv og kampgejst. Elevforeningen har dog et ønske om større opbakning til dette LE-cup, og vil fremover gøre mere for at reklamere for denne dag og sikre større opbakning og fremmøde til næste års arrangement.

Et af de nye tiltag foreningen har foretaget, er opretningen af gammel-elevgymnastik. Dette tiltag giver mulighed for at fastholde den gymnastik eleverne har haft under deres ophold på Ladelund. Formålet med gymnastikken er at skabe kontakter og fællesskab på tværs af årgangene og sikre de gode oplevelser til træninger og opvisninger. Sidste år var det ikke muligt at skabe et hold, men dette stopper ikke trænerne, der ønsker at give initiativet et forsøg mere. De håber på, at den ekstra reklame og klare linjer fra start kan sikre et godt og spændstigt gymnastikhold der er klar på at kaste sig ud i noget nyt.

Den 5. maj afholdt Ladelund elevforening den årlige generalforsamling for alle interesserede. Ved dette års generalforsamling valgte elevforeningens nuværende formand Anne-Mette Jørgensen og Maja Hunt at træde af. Elevforeningen takker mange gange for al den tid og det arbejde de begge har lagt i foreningen. Formandsposten er givet videre til Anni Amstrup fra årgang 14/15/16. Fra den nuværende elevforening er David Solgaard valgt ind som årgangsrepræsentant og tidligere årgangsrepræsentant Ib Murmann er valgt ind for 3 år. Derudover kan foreningen byde Louise Linnet velkommen tilbage.

Elevforeningen ser frem til et nyt og spændende år med en forhåbning om fortsat god opbakning fra de tidligere elever på Ladelund Efterskole.

– Anni Amstrup Skov