hdjav.club

Økonomi

Økonomi

Regler og vilkår for optagelse og betaling i forbindelse med ophold på Ladelund Efterskole

Optagelsesprocedure:

Når skolen har modtaget en tilmelding via skolens hjemmeside, modtager forældrene en mail retur med yderligere informationer om optagelse og rundvisning mv.
Optagelsesgebyret på kr. 2.000,- indbetales efter rundvisningen og eleven er hermed sikret en plads til skoleåret. Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke, hvis eleven ikke starter på skolen.

Skolekontrakt og samtykkeerklæring:

Skolekontrakt og samtykkeerklæring udfyldes digitalt. Efter optagelse sendes der en mail med et link til udfyldelse af de nødvendige oplysninger. Vi gør opmærksom på, at man ved tilmelding tillader, at Ladelund Efterskole flytter data elektronisk til trejdepart systemer for at kunne oprette jer i det digitale administrationssystem.

Depositum:

Kr. 4.000 betales i december året før skolestart. Der udsendes en betalingspåmindelse i november.

Ved framelding efter 1. februar og frem til skolestart mistes depositum. Depositum modregnes i sidste betaling af skolepengene. Det vil fremgå af betalingsopgørelsen.

Afbrydelse:

Ved afbrydelse af skoleåret i utide, betales der kr. 8.000,- i gebyr. Hertil ydes ikke statsstøtte. Dette gælder hvis I udmelder eleven i løbet af skoleåret, eller hvis skolen afbryder samarbejdet.

Ferie/fritagelse:

Al fritagelse aftales med forstanderen. Ved fritagelse til ferierejser uden for skolens ferier eller lignende betragtes eleven som udmeldt i den pågældende uge jf. ministeriets regler. Derfor betales et ugentligt gebyr for fritagelse på kr. 2.500,- udover de almindelige skolepenge.

Skolepenge:

Et skoleår består af 42 skoleuger. Prisen pr. uge for skoleåret 23/24 er kr. 2.575,-. Hertil ydes der statslig elevstøtte, som er indtægtsbestemt efter husstandsindtægten to år før skolestart (2021). Ansøgning om statslig elevstøtte foregår via efterskolen – ansøgningen udfyldes elektronisk.

Oversigt over betaling af skolepenge fremsendes i løbet af foråret. Første betaling er 10. juni forud for skolestart. De øvrige 9 rater er til forfald den 10. i følgende måneder: august, september, oktober, november, december, januar, februar, marts og april.

Lokal Efterskolestøtte:

Lokal Efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte. Vi sender yderligere information og ansøgningsskema ud til alle vedr. denne mulighed, når der opkræves depositum.

Betalingsforpligtelsen:
Med fælles forældremyndighed følger også fælles betalingsforpligtelse. Hvis betalingsforpligtelsen alene påhviler den ene forælder, bør forældrene skriftligt aftale dette i forbindelse med underskrivelse af skolekontrakten. I modsat fald til det være begge underskrivere, der hæfter for betalingen, hvis skolepengene pludselig udebliver.

På efterskoleforeningens hjemmeside er der en ‘økonomiberegner’. Her kan man udregne egen udgift til efterskoleopholdet med udgangspunkt i ugeprisen for dette eller kommende skoleår. Find beregneren HER

Økonomi

Har du egen hest?

Hvis du ønsker at medbringe egen hest eller pony under opholdet, er prisen for opstaldning af hest pt. 2.150 kr. pr. md. og 1.725 kr. pr. md. på enten snittet halm eller træpiller.

Prisen inkludere boksleje, foder, pasning, fodring, hø samt hesteejerkontingent til benyttelse af ridehaller, -baner og luftefolde.

Eleven skal selv lukke ud og ind. Hestene passes under opsyn af rideskolens personale (staldmester).
Se Ladelund Rideklubs hjemmeside for mere information

For elever med egen hest/pony, udarbejdes der en kontrakt mellem den enkelte elev og Ladelund Rideklub.

Se Opstaldningskontrakt 2022

22.09.2023

Lejrtur 23/24

11.09.2023

NYT FORSTANDERTEAM

30.08.2023

Pedel søges til Ladelund Efterskole